خودشناس | khodshenas

قسمت چهارم-مفهوم احساس شده ی زندگی

November 7, 2021

در ادامه مسیر خودشناسیمون در این قسمت با جنبه "کودک"شخصیت انسان آشنا میشیم

Podbean App

Play this podcast on Podbean App