خودشناس | khodshenas

قسمت سوم-من با تو کار می کنم تو هم در مقابل کاری با من میکنی

October 31, 2021

از این قسمت به بعد کم کم ابزار خودشناسیمون رو میشناسیم و دستی به اون ها میکشیم،با "تحلیل رفتار متقابل" آشنا میشیم ، توی این قسمت هم به طور کامل جنبه "والد"شخصیت انسان رو تشریح می کنیم

Podbean App

Play this podcast on Podbean App