خودشناس | khodshenas

قسمت دوم-یک جراح مغز با سوزن الکتریکی

October 22, 2021

توی این قسمت از پادکست خودشناس با مکانیزم مغزمون در به یادآوری خاطرات   بیشتر آشنا میشیم و یادمیگیریم این خاطراتی که توی ذهن ما هستند چطوری و چرا یاد آوری میشن وچگونه کیفیت رفتار متقابل ما با دیگران رو تعیین می کنند

Podbean App

Play this podcast on Podbean App