خودشناس | khodshenas

قسمت اول-من کی هستم که باخودم در تعارضم؟

October 18, 2021

توی این قسمت از پادکست خود شناس یاد میگیریم این "من" کیه و چطوری میتونیم قانعش کنیم که باهامون راه بیادوبرای شناختنش به چه ابزاری احتیاج داریم 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App